به باشگاه مشتریان امید مشاور خوش آمدید

شرکت خدمات بیمه ای امید مشاور کد:9989

بعنوان بزرگترین شرکت خدمات بیمه ای کشور در راستای تکریم مشتریان و ارائه خدمات نوین اقدام به ایجاد باشگاه مشتریان نموده لذا با ثبت نام و پر کردن فرم های مربوطه و ارائه پیشنهادات و انتقادات ما را در خدمت رسانی بهتر یاری رسانید.

از جمله مزایای اعضای باشگاه مشتریان:

* تخفیفات مستمر و شارژ حساب عضویت با صدور هر بیمه نامه

* 300.000 ریال شارژ بابت هدیه ثبت نام و عضویت در باشگاه مشتریان

* صدور اینترنتی و ارسال بیمه نامه به محل

* مساعدت در زمان خسارت

* ارسال پیامک تبریک تولد و ازدواج و ...

* پیشنهاد بیمه نامه های ضروری برای شما

* شارژ حساب عضویت با معرفی اعضای جدید

* یاد آور اتمام بیمه نامه