بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

 

بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

 

موضوع بیمه نامه :

تامین خسارت های جانی و مالی ناشی از وقوع حادثه در داخل پارکینگ ، بدین معنی که چنانچه خسارت جانی به اشخاص ثالث و خسارت مالی ناشی از خطرات تحت پوشش به خودروهای پارک شده در پارکینگ وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

 

خطرات تحت پوشش :
۱- خسارت های ناشی از آتش سوزی
۲- خسارت های مالی ناشی از سرقت کلی
۳- خسارت شکست شیشه

 

حق بیمه :

حق بیمه بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو بر اساس ظرفیت نمایشگاه یا پارکینگ ، مدت بیمه ، تعهدات بیمه نامه تعیین میگردد به عنوان مثال حق بیمه یک پارکینگ شبانه روزی روباز با ظرفیت ۱۰۰ خودرو با پوشش خسارت های ناشی از آتش سوزی ، سرقت کلی و شکست شیشه به شرح زیر است :

هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

هزینه پزشکی در طول مدت بیمه : ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر تا سقف : ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه : ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خسارت مالی برای هر خودرو تا سقف : ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خسارت مالی در طول مدت بیمه تا سقف : ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حق بیمه سالیانه : ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

فرانشیز :

فرانشیز سرقت کلی ۲۰% و فرانشیز سایر موارد ۱۰% به عهده بیمه گذار می باشد .

 

خرید بیمه نامه :

جهت خرید بیمه نامه لطفا فرم زیر را تکمیل تا کارشناسان بیمه سرا در اسرع وقت با شما تماس بگیرند . همچنین در صورت تمایل میتوانید فرم پیشنهاد را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .