بیمه استخر بیمه ایران

 

 

بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر

موضوع بیمه استخر :

مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در مورد جبران خسارتهای بدنی شامل غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی وارد به استفاده کنندگان از استخر شنا، سونا و جکوزی بدین معنی که چنانچه یکی از استفاده کنندگان از مجموعه استخر و سونا و جکوزی دچار حادثه گردد و بنا به نظر کارشناس رسمی دادگستری و دادگاه علت حادثه ناشی از قصور و سهل انگاری و فعل یا ترک فعل از سوی مدیر یا ناجیان استخر باشد این بیمه نامه با حمایت از مدیران استخرو ناجیان استخر خسارت وارد شده را جبران میکند .

نکته :

ناجیان غریق استخر، جزکارکنان بیمه گزار محسوب میشوند ومسئولیت مدنی نامبردگان،مسئولیت مدنی بیمه گزارتلقی می گردد بدین معنی که چنانچه بدلیل سهل انگاری و قصور ناجیان استخر یکی از استفاده کنندگان از استخر غرق شود و بر اساس حکم دادگاه ناجی محکوم به پرداخت دیه گردد از محل این بیمه نامه خسارت پرداخت میشود . لازم به ذکر است مسئولیت ناجی با حادثه احتمالی به وقوع پیوسته برای شخص ناجی متفاوت است به طوریکه حوادث احتمالی که برای کارکنان استخر و ناجیان به وقوع می پیوندد در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پوشش دارد و مدیر یا مالک استخر علاوه بر داشتن بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرکه حوادث احتمالی استفاده کنندگان یا کسانی که با تهیه بلیط به استخر آمده اند را پوشش میدهد می بایست برای حوادث احتمالی پرسنل و کارکنان خود بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان را نیز تهیه نماید .

 

راهنمای دریافت خسارت :

در صورت وقوع حادثه حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری مراتب را بصورت کتبی به شرکت بیمه اطلاع دهید

با توجه به نوع حادثه مدارک زیر را تهیه و تحویل شرکت بیمه دهید

 

حوادث منجر به جراحت و هزینه های بیمارستانی :

۱- صورت حساب بیمارستان

۲- قبوض پرداخت شده

۳- شرح عمل جراحی

۴- خلاصه پرونده بیمارستان

۵- تصویر شناسنامه و کارت ملی مصدوم

 

حوادث منجر به فوت یا نقص عضو :

۱- کپی برابر اصل گواهی فوت

۲- کپی برابر اصل شناسنامه باطل شده

۳- کپی برابر اصل گزارش نیروی انتظامی

۴- کپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی

۵- کپی برابر اصل گواهی حصروراثت

۶- رای دادگاه

 

خرید بیمه استخر :

جهت خرید بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر لطفا فرم زیر را تکمیل تا کارشناسان امید مشاور در اسرع وقت با شما تماس بگیرند .