بیمه مسئولیت تورهای سیاحتی و زیارتی

 

بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج از کشور

 

موضوع بیمه نامه :

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد خسارت های بدنی وارد به مسافرین تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج از کشور

 

پوشش های تکمیلی :

۱- حوادث ناشی از وسائط نقلیه موتوری
۲- حوادث ناشی از خطرات جنگ

استثنائات بیمه نامه :

۱- خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
۲- خسارات ناشی از نزاع و درگیری
۳- خسارات ناشی از دریا و رودخانه و …(غرق شدگی )
۴- خسارات ناشی از عملیات خرابکارانه و تروریستی

خرید بیمه نامه :

جهت خرید بیمه نامه لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان امید مشاور با شما تماس بگیرند همچنین در صورت تمایل میتوانید فرم پیشنهاد را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .