قرارداد لوازم صوتی و تصویری و الکترونیک

 

 

موضوع بیمه نامه :

بیمه لوازم صوتی ، تصویری ، الکتریکی و لوازم خانگی خسارت های فیزیکی و ناگهانی وارد به لوازم مذکور را که ناشی از خطرات تحت پوشش به شرح زیر باشد تا سقف مبلغ مندرج در فاکتور فروش با توجه به استثنائات جبران میکند . شرکت ها و فروشگاه هایی که بصورت جزیی و کلی مبادرت به فروش کالاهای فوق میکنند میتوانند با عقد قرارداد با شرکت بیمه نسبت به خرید این بیمه نامه اقدام کنند و پس از هر فروش اطلاعات و حق بیمه مربوط به آن فاکتور را به شرکت بیمه پرداخت نمایند.

 

خطرات تحت پوشش :

۱- آتش سوزی

۲- صاعقه

۳- انفجار

۴- سیل

۵- زلزله

۶- آبدیدگی

۷- شکستگی

۸- حرارت دیدگی

۹- سرقت با شکست حرز

۱۰- نوسانات برق منطقه ای

۱۱-ریختن مواد شیمیایی به داخل دستگاه

۱۲- خسارت های ناشی از حمل و نقل در محل مورد بیمه

 

حق بیمه :

حق بیمه یک الی یک و نیم درصد ارزش هر فاکتور میباشد .

 

استثنائات بیمه لوازم صوتی و تصویری:

جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه(خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد) جنگ داخلی، شورش، انقلاب، قیام، یاغیگری،آشوب ، اعتصاب، تعلیق، یا تعطیل کار از سوی بیمه گذار در طی منازعه کاری یا کارگری، نا آرامی های عمومی،در دست گرفتن قدرت توسط قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف گروهی از افراد که با سو نیت و یا در ارتباط با هرگونه سازمان سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره، در خواست استرداد، اتلاف یا خسارت ناشی از دستور هر دولت قانونی یا عملی ( غیر رسمی) و یا به وسیله هر مقام ذیصلاح عمومی
واکنش هسته ای، تشعشع هسته ای یا آلودگی رادیو اکتیو
اقدام عمدی بیمه گزار یا نمایندگان او
خسارت ناشی از عیب و نقص موجود در تجهیزات ناشی از استهلاک، پارگی، سائیدگی، خوردگی، جرم گرفتگی، افول یا زوال تدریجی ناشی از شرایط جوی
معایب یا خسارتی که تولید کننده یا عرضه کننده اقلام بیمه شده، قانونا یا بر اساس قرارداد فروش مسئول جبران آن می باشد.(گارانتی)
زیان یا خسارت وارده به تجهیزات اجاره شده یا کرایه شده که قانونا یا براساس توافقنامه اجاره و یا تعمیر و نگهداری، مالک مسئول آن می باشد.
زیان یا مسئولیت تبعی از هر نوع و هر شکل
اتلاف یا خسارت دیدن نوارها، فیوزها، لاک و مهرها، سیم ها، قطعات تعویضی ادواری طبق دستور کارخانه سازنده.
خراش بر روی سطوح قالب ریزی شده، نقاشی شده، جلا داده شده یا لعاب داده شده.
سرقت ( با پرداخت حق بیمه اضافی امکان خرید پوشش سرقت با شکست حرز وجود دارد )
خسارت مربوط به کاهش یا از بین رفتن اطلاعات و هزینه ابقا مجدد اطلاعات( بخش نرم افزاری)
مسئولیت های مدنی و حقوقی بیمه گزار و خسارات ناشی از عدم النفع از هر قبیل
خسارت وارده به تجهیزات دست دوم و یا ناشی از بکارگیری قطعات یا تجهیزات دست دوم
هر آنچه که در گارانتی محصولات پوشش دارد.

 

خرید بیمه :
تا اطلاع ثانوی امکان فروش این بیمه نامه مقدور نیست