بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان

 

 

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان :

جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث که درنتیجه انجام امور دامپزشکی محقق گردیده و مسئولیت دامپزشک محرز گردیده است . کلیه دامپزشکان عزیز با خرید این بیمه نامه در حاشیه امنیت کاملی در رابطه با ادعاهای احتمالی صاحبان و مالکان دام ها قرار خواهند گرفت ، خسارت های که ناشی از اشتباه در تشخیص یا سهل انگاری و یا غفلت و یا فراموشی دامپزشک رخ داده و موجب خسارت غیر عمد شده است .

 

جدول حق بیمه و تعهدات :

تعهد بیمه نامه _ ریال حق بیمه سالیانه_ ریال
۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۹۰۵/۰۰۰
۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹/۸۱۰/۰۰۰
۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۹/۶۲۰/۰۰۰
۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۹/۴۳۰/۰۰۰
۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۹/۲۴۰/۰۰۰
۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۹/۰۵۰/۰۰۰

خرید بیمه نامه :

جهت خرید بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان امید مشاور در اسرع وقت با شما تماس بگیرند .