بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای رسمی دادگستری

 

 

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای رسمی دادگستری :

 

مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در برابر موکلین به شرح زیر تحت پوشش بیمه قرار میگیرد:

۱- بدین معنی که چنانچه در نتیجه اشتباه و قصور حرفه ای بیمه گذار (غیر عمد ) در انجام وظایف ، خسارت مالی به موکلین وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید

۲- مسئولیت پرداخت مبلغ حق الزحمه ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه حادثه ، بیمه گذار فوت و یا دچار نقص عضو گردد و ادامه اجرای تعهدات وی در قراردادوکالت میسر نباشد بیمه گر نسبت به پرداخت مبلغ حق الزحمه دریافتی بیمه گذار از موکل اقدام می نماید .

 

تبصره یک : تعهد بیمه گر در خصوص بند ۲ مربوط به حق الزحمه قراردادهایی است که یکسال قبل از وقوع حادثه منعقد شده باشد .

تبصره دو : منظور از حادثه هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی است که منجر به خسارت بدنی بیمه گذار گردد .

 

مرور زمان : هر گونه دعوی بیمه گذار و ذینفعان علیه بیمه گر باید ظرف ۲ سال از زمان وقوع حادثه طرح گردد و بیمه گذار حق طرح دعوی و مراجعه به محاکم و سایر مراجع بعد از گذشت ۲ سال از زمان وقوع حادثه را از خود سلب و ساقط می نماید .

 

نمونه حق بیمه :

وکیل پایه یک دادگستری

حداکثر تعهدات بیمه گر برای خسارات مالی در هر مورد ادعای حقوقی :

۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حداکثر تعهد بیمه گر برای مبلغ حق الزحمه :

۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حداکثر تعهدات بیمه گر برای خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه (یک سال ) :

۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حق بیمه سالیانه :

۱۴/۸۲۹/۰۰۰ ریال

 

خرید بیمه نامه :

جهت خرید بیمه مسئولیت وکلای رسمی دادگستری لطفا فرم زیر را تکمیل تا کارشناسان امید مشاور در اسرع وقت با شما تماس بگیرند یا اینکه فرم پیشنهاد را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .