راهنمای دریافت خسارت بیمه آتش سوزی

 

قبل از وقوع حادثه چه باید کرد ؟

۱- اقدامات ایمنی و توصیه های ایمنی ارائه شده توسط کارشناس بازدید اولیه بیمه را جدی بگیرید و در اجرای آنها کوشا باشید.
۲- از صحت عملکرد کپسول های آتش نشانی مطمئن شوید.
۳- به کارکنان خود نحوه عملکرد کپسول ها و اصول ایمنی را آموزش دهید.
۴- کپسول ها را در محلی مناسب که در معرض دید و در دسترس باشد نصب کنید.
۵- از اسناد حسابداری و فاکتورها پشتیبان تهیه کنید و در محلی دیگر نگهداری کنید ( اثبات میزان موجودی در صورت وقوع آتش سوزی با شماست )
۶- هرگونه تغییر در محل مورد بیمه که باعث افزایش احتمال آتش سوزی گردد را به عنوان تشدید خطر به اطلاع شرکت بیمه برسانید .( ماده ۱۸ شرایط عمومی بیمه آتش سوزی )
۷- هرگونه تغییر در سرمایه بیمه شده در طول مدت بیمه را به شرکت بیمه اطلاع دهید .

 

در زمان آتش سوزی چه باید کرد ؟

۱- خونسردی خود را حفظ کنید.
۲- با شماره ۱۲۵ تماس بگیرید و آتش سوزی را به سازمان آتش نشانی اطلاع دهید.
۳- تمام تلاش خود را برای خاموش کردن آتش به کار ببرید. (هزینه های احتمالی که برای جلوگیری از توسعه آتش انجام شود توسط شرکت بیمه پرداخت میشود )
۴- با شماره ۱۱۰ تماس بگیرید و آتش سوزی را به پلیس گزارش دهید .

پس از آتش سوزی چه باید کرد ؟

۱-حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه را با تکمیل فرم اعلام خسارت به بیمه گر اطلاع دهید .
۲- از محل حادثه عکس و فیلم تهیه کنید.
۳- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهید که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
۴- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه , کلیه اقدامات لازم را بعمل آورید .
۵-حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه , فهرست اشیاء نجات داده شده , محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال نمایید .
۶- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهید.
۷- چنانچه در باره مبلغ خسارت با شرکت بیمه به توافق نرسیدید میتوانید رسیدگی پرونده خسارت را توسط هیات کارشناسی سه نفره از شرکت بیمه درخواست نمایید .
در این حالت هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و به طرف دیگر معرفی مینماید ، سپس کارشناسان منتخب متفقأ نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند کرد .بدیهی است هر یک از طرفین هزینه کارشناس منتخب خود و همچنین نیمی از هزینه کارشناس سوم را می بایست پرداخت نماید .
۸- چنانچه محل مورد بیمه کارگاه باشد و به علت آتش سوزی و یا سایر خطرات تکمیلی قسمتی و یا تمام کارگاه تعطیل شود می بایست موضوع به اداره کار منعکس گردد تا قراردادهای کار بین کارفرما و کارگران به حالت تعلیق درآید .