پوشش های اصلی بیمه بدنه کدامند ؟

حادثه : خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
آتش سوزی : خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.
سرقت : در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود. خسارت هایی که در جریان نجات و یا انتقال خودرو خسارت دیده به آن وارد شود.

 

پوشش های تکمیلی بیمه بدنه کدامند ؟

۱-بلایای طبیعی : خسارت های ناشی از سیل ، زلزله و آتشفشان
۲-شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی : شکست شیشه بدلیل تغییر دما ،متراکم شدن هوا در داخل خودرو
۳-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه درمدت تعمیرات : جبران زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه ( پرداخت یک در هزار ارزش خودرو یا حداکثر ۷۰۰/۰۰۰ ریال برای هر روز از ابتدای روز چهارم و حداکثر به مدت سی روز )
۴-خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه
۵-خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه
۶-سرقت لوازم خودرو: مانند رادیوپخش ، باندها ، آمپیلی فایر و رینگ و لاستیک ، واحد هوشمند یا کامپیوتر خودرو یا سایر قطعات فابریک و غیر فابریک که به رویت کارشناس بازدید اولیه رسیده باشد.
سرقت در جای لوازم جزیی : در این حالت فقط لوازم یا قطعاتی بیمه میشود که بطور مشخص نام برده شود
سرقت در جای کلیه لوازم خودرو : در این حالت کلیه لوازم و قطعات اصلی فابریک و غیر فابریک و نصب شده روی خودرو تحت پوشش قرار میگیرد و نیازی نیست که از تک تک آنها نام برده شود بدیهی است که این حالت پوشش گسترده تری دارد و به همین دلیل حق بیمه بیشتری هم می بایست پرداخت گردد.
۷-افزایش قیمت خودرو : برای جلوگیری از اعمال قاعده نسبی سرمایه در مواقعی که خودرو به ارزش واقعی بیمه شده اما در طول مدت قرارداد افزایش قیمت داشته و بیمه گذار فراموش کرده که موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند توضیح اینکه خودرو نه تنها در زمان صدور بیمه نامه باید به ارزش واقعی بیمه شود بلکه در طول مدت قرارداد اگر ارزش خودرو افزایش یا کاهش داشته باشد بیمه گذار موظف است که مراتب را به اطلاع شرکت بیمه رسانیده و الحاقی مربوطه را دریافت کند ، در غیر اینصورت در صورت وقوع حادثه بیمه گر با اعمال قاعده نسبی سرمایه خسارت وارده را جبران میکند
۸-پوشش خارج از کشور : تحت پوشش قرار گرفتن خارج از مرزهای کشور

 

بلایای طبیعی در بیمه بدنه شامل چه خطراتی میشود ؟

سیل ، زلزله و آتشفشان

 

منظور از شکست شیشه چیست ؟

شیشه های خودرو اگر بر اثر وقوع یکی از خطرات پوششهای اصلی ( حادثه ، سرقت ، آتشسوزی ) شکسته شود خسارت از محل پوشش های اصلی بیمه بدنه پرداخت میشود اما اگر صرفا بدلیل تغییر دما و یا فشار شیشه ترک بردارد یا شکسته شود در این صورت خسارت قابل پرداخت نخواهد بود مگر اینکه پوشش شکست شیشه خریداری شده باشد .

 

آیا خودروهای قدیمی را میتوان بیمه بدنه کرد ؟

خرید بیمه بدنه برای خودروهاییکه بیش از ۲۰ سال از سال ساخت آنها میگذرد بدلیل فرسودگی بدنه امکان پذیر نیست ضمن اینکه از خودروهاییکه بیش از ۱۰ سال از سال ساخت آنها میگذرد بابت هر سال مازاد بر ۱۰ سال ۵% حق بیمه اضافی دریافت میشود

 

در صورت فروش خودرو آیا میتوان بیمه بدنه را فسخ کرد ؟

بله امکان فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه گذار وجود دارد و در چنین شرایطی بیمه بدنه طبق جدول تعرفه حق بیمه کوتاه مدت محاسبه و در صورت وجود حق بیمه برگشتی حق بیمه به حساب بیمه گذار مسترد خواهد شد

 

تعرفه کوتاه مدت و تعرفه روزشمار در بیمه بدنه چیست ؟

مبنای محاسبه حق بیمه بیمه بدنه بر اساس مدت یکسال کامل میباشد حال چنانچه بیمه گذار در بین قرارداد تصمیم به فسخ بیمه بدنه بگیرد بدلیل تحمیل هزینه های اداری و حسابداری در سطوح مختلف به شرکت بیمه در محاسبات میزان برگشت حق بیمه به بیمه گذارطبق قانون از تعرفه کوتاه مدت استفاده میشود و بخشی از هزینه های فوق الذکر از وی دریافت میشود به عنوان مثال تصور کنید یک بیمه بدنه با حق بیمه یک میلیون تومان خریداری شده و دقیقا در وسط قرارداد یعنی بعد از شش ماه بیمه گذار تقاضای فسخ بیمه نامه را به شرکت بیمه داده است و انتظار دارد با توجه به اینکه ۵۰% زمان سپری شده است ۵۰% حق بیمه مستهلک و ۵۰% دیگر به وی مسترد گردد لیکن براساس تعرفه کوتاه مدت طبق جدول زیر ۷۰% از حق بیمه مستهلک و ۳۰% از آن یعنی سیصد هزار تومان به بیمه گذار مسترد خواهد شد . اما چنانچه اگر شرکت بیمه بنا به دلایلی که در شرایط عمومی بیمه نامه آمده است از جمله عدم پرداخت حق بیمه مجبور به فسخ بیمه نامه شود میبایست از تعرفه روز شمار استفاده نماید یعنی حق بیمه کل تقسیم بر تعداد روزهای بیمه نامه ضرب در تعداد روزهای باقیمانده به عبارت دیگر در مثال فوق چنانچه شرکت بیمه بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید باید ۵۰% یا پانصد هزار تومان به بیمه گذار مسترد نماید .
جدول تعرفه کوتاه مدت بیمه بدنه :

از یک تا پنج روز ۵% حق بیمه سالیانه
از شش تا پانزده روز ۱۰% حق بیمه سالیانه
از پانزده روز تا یک ماه ۲۰% حق بیمه سالیانه
از یک ماه تا دو ماه ۳۰% حق بیمه سالیانه
از دو ماه تا سه ماه ۴۰% حق بیمه سالیانه
از سه ماه تا چهار ماه ۵۰% حق بیمه سالیانه
از چهار ماه تا پنج ماه ۶۰% حق بیمه سالیانه
از پنج ماه تا شش ماه ۷۰% حق بیمه سالیانه
از شش ماه تا هفت ماه ۸۰% حق بیمه سالیانه
از هشت ماه تا نه ماه ۸۵% حق بیمه سالیانه
از نه ماه تا ده ماه ۹۰% حق بیمه سالیانه
از ده ماه تا یازده ماه ۹۵% حق بیمه سالیانه
از یازده ماه تا دوازده ماه ۱۰۰% حق بیمه سالیانه

 

در صورت فروش خودرو آیا میتوان بیمه بدنه را به خودرو دیگر منتقل کرد ؟

بله در صورت فروش خودرو بیمه گذار میتواند خودرو دیگری که متعلق به خود یا همسر و یا فرزندان ویا والدین وی باشد را به شرکت بیمه معرفی کند تا بیمه بدنه به خودرو جدید منتقل شود در چنین شرایطی اگر ارزش خودرو جدید از ارزش خودرو قبلی بیشتر باشد بیمه گذار باید تفاوت حق بیمه را به شرکت بیمه پرداخت کند و همچنین در صورت کم تر بودن ارزش خودرو جدید شرکت بیمه تفاوت حق بیمه دو خودرو را به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد .

 

فرانشیز بیمه بدنه چقدر است ؟

فرانشیز حوادث در خسارت اول ۱۰% و حداقل پنجاه هزار تومان
در خسارت دوم به بعد ۲۰% حداقل پنجاه هزارتومان
در صورتیکه سن راننده در لحظه وقوع حادثه کمتر از ۲۵ سال و یا سابقه رانندگی وی کمتر از سه سال باشد فرانشیز دو برابر خواهد شد
فرانشیز سرقت جزیی و کلی ۲۰%

 

در بیمه بدنه چه مبالغی از خسارت کسر میشود ؟

۱-فرانشیز
۲-استهلاک
فرانشیز که درسوال بالا توضیح داده شد و اما استهلاک بدین معنی است که از قطعات تعویضی به جز شیشه ها و شیشه چراغ ها از شروع سال پنجم تولید سالانه ۵% و حداکثر ۲۵% هزینه استهلاک کسر میشود .
دلیل این کار این است که طبق قوانین بیمه زیاندیده از حادثه نباید متضرر یا منتفع شود و باید به گونه ای خسارت دریافت کند که درست به لحظه قبل از وقوع حادثه برگردد حال چنانچه قطعه ای از خودرو که هشت سال کار کرده و مستهلک شده را شرکت بیمه با یک قطعه کاملا نو و سالم تعویض نماید باعث منتفع شدن بیمه گذار از حادثه میگردد و این موضوع با قانون بیمه مغایرت دارد.

 

چرا باید خودرو را در بیمه بدنه به قیمت واقعی بیمه کرد ؟

اگر ارزش واقعی خودرو شما ۱۰۰ میلیون تومان باشد و شما آن را ۲۰۰ میلیون بیمه کنید و خودور به سرقت رود یا بطور کامل از بین برود شرکت بیمه مبنای محاسبه خسارت را ۱۰۰ میلیون تومان یعنی ارزش واقعی در نظر خواهد گرفت و شما فقط حق بیمه بیشتری پرداخت کرده اید . عکس این موضوع هم صادقه یعنی اگر به جای ۱۰۰ میلیون ۵۰ میلیون بیمه کنید ماده ۱۰ قانون بیمه اعمال میشود به عبارت دیگر اگر خودرو شما ۱۰ میلیون تومان در یک تصادف خسارت ببیند شرکت بیمه نصف آن را یعنی پنج میلیون تومان پرداخت خواهد کر چون که شما نصف قیمت واقعی خودرو را بیمه کرده اید .در نتیجه حتما باید خودرو به ارزش واقعی بیمه شود و چنانچه در طول مدت بیمه افزایش یا کاهش قیمت پیدا کرد مراتب را جهت صدور الحاقی مربوطه به شرکت بیمه اطلاع داد .

 

هدف از بازدید اولیه در بیمه بدنه چیست ؟

تعیین هویت و اصالت خودرو ، تایید سلامت خودرو ، ارزش گذاری خودرو

 

کدام خسارت ها را بیمه بدنه پرداخت نمی کند ؟

۱- خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ،اعتصاب و یا تهاجم
۲- خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای
۳- خسارت هایی که عمدا توسط بیمه گذار ،ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد شود
۴- خسارت های وارد به موضوع بیمه حین تعقیب مقامات انتظامی مگر اینکه عمل گریز توسط متصرف غیر قانونی (دزد) باشد
۵- در صورتیکه راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد و یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه وی متناسب با وسیله نقلیه موضوع بیمه نباشد توضیح اینکه : اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست
۶- خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد
۷- خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر اینکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و نکات ایمنی را رعایت کرده باشد
۸-خسارت های وارده به دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتیکه ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد
۹- خسارت هایی که ناشی از حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شده باشد

 

اعلام تشدید خطردر بیمه بدنه چیست ؟

یعنی اگر تغییر در کاربری یا متغیر دیگری ایجاد شود که ریسک موضوع بیمه را افزایش دهد مثلا خودرویی با کاربری شخصی بیمه شده و مالک آن تصمیم میگیرد از این به بعد در آژانس یا اسنپ یا … مسافرکشی کند این مصداق تشدید خطر بوده و باید راننده موضوع را به شرکت بیمه اطلاع دهد که بدیهی است در صورت پذیرش موضوع از طرف شرکت بیمه حق بیمه اضافی دریافت خواهد شد و چنانچه بیمه گذار پس از تغییر کاربری و تشدید خطر موضوع را به اطلاع شرکت بیمه نرساند در صورت وقوع حادثه شرکت بیمه خسارت وارده را بر اساس قاعده نسبی حق بیمه محاسبه و درصدی از خسارت را علاوه بر فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد گذاشت

 

آیا بیمه بدنه خسارت های ناشی از تگرگ را پرداخت میکند ؟

بله خسارت های ناشی از تگرگ در تعهدات بیمه بدنه است .
برخورد جسم خارجی به موضوع بیمه در بند یک ماده سه آیین نامه شماره ۵۳ جزو پوشش های بیمه بدنه شمرده شده است ، از سوی دیگر در بند یک بخش استثنائات (ماده ۵ ) خسارت های ناشی از سیل ، زلزله ، آتشفشان از تعهدات بیمه بدنه خارج شده است و بیمه گر در رابطه با خطرات فوق تعهدی ندارد مگر اینکه بیمه گذار با پرداخت حق بیمه اضافی و توافق با بیمه گر نسبت به خرید پوشش های مذکور اقدام کرده باشد لیکن به پوشش تگرگ در استثنائات هیچ اشاره ای نشده است بنابراین با توجه به موارد فوق و توجه به این مطلب که عقد بیمه یک عقد الحاقی است که مفاد آن توسط بیمه گر تنظیم و بیمه گذاران به آن ملحق میشوند و در تنظیم شرایط قرارداد نقشی ندارند و هر گونه ابهام و سکوت به نفع بیمه گذاران تفسیر خواهد شد ، میتوان اینطور نتیجه گرفت که خسارت های ناشی از تگرگ در تعهد بیمه بدنه قراردارد . علاوه بر تگرگ خسارت های ناشی از طوفان ، بهمن ، رانش زمین نیز با همین تحلیل در تعهد بیمه بدنه خواهد بود .