بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل

 

 

موضوع بیمه نامه :

بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ، و یا قصور بیمه گذار در انجام کلیه خدمات مراقبت و پرستاری از بیمار ،کودک و سالمند در منزل دچار صدمات جسمانی و یا روانی گردیده و یا فوت شوند و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید .

تبصره : شرح وظایف حرفه ای مراقبین و پرستاران در منزل به تفکیک نوع ارائه خدمات پرستاری و مراقبت که از طرف دفاتر مجاز ارائه خدمات مراقبت و پرستاری وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است جز لاینفک بیمه نامه خواهد بود .

 

حق بیمه :

مدت حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر_ریال حق بیمه سالیانه_ریال
یکسال ۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۷۲۵/۰۰۰

خرید بیمه نامه :

جهت خرید بیمه نامه لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان امید مشاور با شما تماس بگیرند و هماهنگی های لازم جهت اعلام حق بیمه و صدور بیمه نامه انجام شود .