بیمه زندگی سپاس ایران

 

 

بیمه زندگی سپاس ایران

بیمه زندگی سپاس ایران جدیدترین و کامل ترین محصول شرکت بیمه ایران در گروه بیمه های عمر و سرمایه گذاری است که آبان ۱۳۹۸ و همزمان با هشتادو پنجمین سالروز تاسیس این شرکت رونمایی شد .
یکی از مهمترین ویژگی های بیمه زندگی سپاس ایران افزوده شدن بیمه درمان تکمیلی تا سقف ۲۵ میلیون تومان به این بیمه نامه است .

 

خلاصه تعهدات بیمه زندگی سپاس ایران :

۱- پرداخت هزینه اعمال جراحی ناشی از بیماری و حادثه (بیمه تکمیلی) مشروط به بستری شدن در بیمارستان تا سقف ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در هر سال

۲- پرداخت غرامت بابت ابتلا به بیماری های خاص شامل : سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق کرونر قلب (جراحی قلب باز )، پیوند اعضای طبیعی بدن شامل قلب ، ریه ، کبد ، کلیه ، مغز استخوان حداکثر تا سقف ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال علاوه بر بند یک

۳- پرداخت غرامت بابت ابتلا بیمه شده به یکی از انواع سرطان های بدخیم که دارای متاستاز باشند تا سقف ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال علاوه بر بند یک

۴- پرداخت غرامت فوت عادی بیمه شده تا سقف ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۵- پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه بیمه شده تا سقف دو میلیارد تومان

۶- امکان پرداخت مستمری مادام العمر در پایان مدت قرارداد

 

مشروح تعهدات بیمه زندگی سپاس ایران:

 

۱- بیمه تکمیلی :

از مهمترین تفاوت های بیمه زندگی سپاس با سایر بیمه های عمر و سرمایه گذاری پوشش بیمه تکمیلی است .
بیمه تکمیلی در سه بسته ۱۰ ، ۱۵ و ۲۵ میلیون تومان عرضه میگردد
بسته انتخابی نباید از ۲۵% سرمایه فوت بیمه نامه تجاوز کند
دوره انتظار بیمه تکمیلی ۶ ماه است یعنی بعد از شش ماه از خرید بیمه نامه فعال میگردد .
فرانشیز بیمه تکمیلی در این طرح در صورت استفاده بیمه شده از بیمه گر پایه معادل سهم بیمه گر پایه و در صورت عدم استفاده از سهم بیمه گر پایه در هر یک از هزینه ها معادل ۲۰% است
بیمه شده میتواند هر سال تا سقف تعهد از این پوشش استفاده نماید
شرایط عمومی حاکم بر این پوشش همان شرایط عمومی بیمه تکمیلی است

۲- بیمه بیماری های خاص :

پرداخت غرامت بابت ابتلا به بیماری های سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق کرونر قلب (جراحی قلب باز )، پیوند اعضای طبیعی بدن شامل قلب ، ریه ، کبد ، کلیه ، مغز استخوان
سقف پرداخت ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است مشروط به اینکه از ۲۵% سرمایه فوت بیمه نامه تجاوز نکند
این پوشش تا سن ۶۰ سالگی بیمه شده عرضه میگردد
بیمه شده صرفا یکبار در طول مدت قرارداد و برای یکی از بیماری های فوق میتواند از تعهدات این پوشش بهره مند گردد
دوره انتظار این پوشش سه ماه میباشد یعنی بعد از سه ماه از خرید بیمه فعال میگردد
در صورت ابتلا بیمه شده به هریک از بیماری های فوق کل مبلغ تعهد شده (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) بدون در نظر گرفتن هزینه های انجام شده پرداخت میگردد
غرامت پرداخت شده بابت بیماری های خاص علاوه بر تعهدات بیمه تکمیلی در بند ۱ پرداخت میشود

۳- بیمه بیماری سرطان :

پرداخت غرامت بابت ابتلا بیمه شده به یکی از انواع سرطان های بدخیم که دارای متاستاز باشند تا سقف ۵۰% سرمایه فوت و حداکثر ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
پرداخت یک سوم سرمایه سرطان با تایید پزشک معتمد بیمه گر برای سرطان های بدخیم که دارای متاستاز نباشند
این پوشش تا سن ۶۰ سالگی بیمه شده عرضه میگردد
بیمه شده صرفا یکبار در طول مدت قرارداد میتواند از تعهدات این پوشش بهره مند گردد
دوره انتظار این پوشش شش ماه میباشد یعنی بعد از شش ماه از خرید بیمه فعال میگردد
غرامت پرداخت شده بابت بیماری های خاص علاوه بر تعهدات بیمه تکمیلی در بند ۱ پرداخت میشود

۴- بیمه فوت عادی :

چنانچه بیمه شده به علت بیماری فوت نماید سرمایه فوت بیمه نامه به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد
حداقل سرمایه قابل پرداخت به استفاده کننده بیمه نامه در صورت فوت عادی بیمه شده ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است

۵- بیمه فوت ناشی از حادثه :

چنانچه بیمه شده به علت حادثه فوت کند یک برابر سرمایه فوت عادی علاوه بر سرمایه فوت عادی در بند ۴ به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد .
حادثه یعنی هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده رخ داده و منجر به فوت بیمه شده گردد
فوت ناشی از زلزله ، آتشفشان ، فعل و انفعالات هسته ای و هدایت موتور سیکلت منوط به داشتن گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه نیز از تعهدات پوشش حادثه است .
فوت ناشی از کلیه حوادث رانندگی از تعهدات پوشش حادثه است (منوط به داشتن گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه )
خرید بیمه زندگی سپاس ایران :

برای سفارش خرید بیمه زندگی سپاس ایران لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت کارشناسان امید مشاور با شما تماس بگیرند