بیمه آتش سوزی

هر چند آتش به صورت طبیعی قبل از ما انسان ها در طبیعت بوده است اما شناخت انسان به ایجاد ، کنترل و به خدمت گرفتن آتش برای طبخ غذا،گرمایش و حفاظت به حدود یک میلیون سال پیش باز میگردد .گفته میشود آتش خدمتکار خوبی است اما ارباب خیلی بدی است . هر چقدر دیدن رقص شعله های آتش در یک روز برفی زمستانی در کنار شومینه با یک فنجان قهوه در دست هیجان انگیز و رویایی است ،هزاران بار بیشتر تماشای عصیانگری زبانه های آتش در خرمن زندگی یک خانواده یا تولید کننده تلخ و ویرانگر است . بیمه آتش سوزی ابزاری مناسب برای جبران زیان های مالی ناشی از عصیان گری آتش است .

خطرات اصلی در بیمه آتش سوزی : آتش ، صاعقه ، انفجار

آتش (FIRE):

آتش نتیجه یک عمل شیمیایی است که از ترکیب اکسیژن، حرارت و یک ماده قابل اشتعال به دست می آید و در اثر این فعل و انفعال شعله و حرارت تولید میشود .وجود سه عنصر حرارت یا دمای بالا، اکسیژن و ماده سوختنی برای ایجاد آتش الزامی است. سوختن یا به صورت کنترل شده به منظور خاص مثلاً تولید انرژی انجام می گردد و یا به صورت آتش سوزی آثار زیانبار از خود بر جای می گذارد. آتش سوزی هنگامی مصداق پیدا میکند که سوختن به طور ناخواسته در محل نامناسب اتفاق بیفتد و یا شعله کنترل شده در اثر خارج شدن از حریم امن خود به اشیاء مجاور سرایت نموده و با بر جای گذاردن آثار سوختگی ایجاد خسارت نماید. آتش سوزی دارای معنی و مفهوم جامع تری از آتش می باشد. هر آتشی، آتش سوزی نیست ولی هر آتش سوزی یک آتش است.

صاعقه یا رعد و برق( LIGHTNING ) :

در بیمه آتش سوزی صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مختلف به وجود می آید. مقصود از خطر صاعقه تنها خسارات وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نیست بلکه منظور، خسارت مستقیم ناشی از صاعقه است که اصطلاحاً آن را صاعقه سرد می نامند و بدون آتش سوزی تولید می شود مانند: گداخته شدن، ترکیدن، سوختن از رو. صاعقه ای که در نزدیکی موتور یا ماشین دیگری به سیم های موجود در هوای آزاد که نیروی برق را به آن موتور منتقل می کند اصابت کند بار زیاد حاصل از برخورد صاعقه به سیم، به موتور منتقل و باعث خرابی دستگاهها می شود که اینگونه خسارات از تعهد بیمه گر خارج است.به طور خلاصه خساراتی که در اثر حرارت مستقیم یا غیر مستقیم صاعقه و یا در اثر نیروی آن تولید شوندخسارات مستقیم صاعقه هستند که بیمه شده محسوب میگردند اما خساراتی را که در اثر انرژی الکتریکی صاعقه تولید شوند خسارات غیر مستقیم صاعقه نامیده میشوند که تحت پوشش بیمه نیستند.

انفجار (EXPLOSION) :

انفجار عبارت است از آزاد شدن ناگهانی انرژی از انبساط گاز یا بخار.انفجار در طبیعت به اشکال مختلف وجود خواهد داشت که همگی آنها در بیمه آتش سوزی قابل بیمه شدن نیستند از جمله انفجارات هسته ای و مواد منفجره و … و بعضاً طبق یک شرایط خاصی و با منظور نمودن حق بیمه اضافی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار خواهند گرفت.

خطرات فرعی در بیمه آتش سوزی :

در بیمه آتش سوزی علاوه بر خطرات اصلی فوق با انتخاب و پرداخت حق بیمه مربوطه ، بیمه گذاران میتوانند خطرات فرعی زیر را همراه با خطرات اصلی خریداری نمایند :
۱- زلزله و آتش فشان

۲- طوفان ، تندباد ، گردباد

۳- ترکیدگی لوله های آب

۴- هزینه پاکسازی

۵- شکست شیشه

۶- رانش زمین

۷- سرقت (با شکست حرز)

۸- آشوب ، بلوا ، شورش ، اعتصاب

۹- سیل و طغیان آب رودخانه ها و دریاها

۱۰- سقوط هواپیما و هلی کو پتر و قطعات آنها

۱۱- عدم النفع یا وقفه در فعالیت ناشی از آتش سوزی

۱۲- انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی

۱۳- ضایعات ناشی از آب باران ذوب برف و سنگینی برف

۱۴- مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار در مقابل همسایگان و ساختمان های همجوار

۱۵- مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار و ترکیدگی لوله آب در مقابل همسایگان و ساختمان های همجوار

۱۶- خسارت ناشی از نوسانات برق

۱۷- سقوط بهمن

۱۸- برخورد جسم خارجی

۱۹- خودسوزی

۲۰- خسارت وارده به چاه و تاسیسات آن بدلیل ریزش دیواره چاه

۲۱-خسارت وارده به ساختمان و تاسیسات و محتویات آن و همچنین خسارت مربوط به ریزش دیواره چاه

۲۲- خسارت های ناشی از ریزش مواد مذاب

۲۳- خسارت های ناشی از گاز آمونیاک و فریون در سردخانه ها

 

الزام قانونی مدیر ساختمان برای خرید بیمه آتش سوزی

ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمانها :مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسیله مدیر تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها :مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسیله ‌مدیر، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

هشدار :
قانون مدیری که به این وظیفه عمل نکند را مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان می‌داند. زیاندیدگان حق دارند علیه او به دادگستری مراجعه و خسارت‌هایی که در اثر آتش‌سوزی به ساختمان آنها وارد شده است را مطالبه کرده و خسارت دریافت کنند.

مدت بیمه آتش سوزی:

مدت بیمه آتش سوزی معمولا یک ساله است اما در صورت درخواست بیمه گذار صدور بیمه نامه در زمان های کمتر یا بیشتر از یکسال امکان پذیر است .

طرح های بیمه آتش سوزی :

معمولا با ترکیب خطرات اصلی با چند خطر فرعی و افزودن بیمه های مسئولیت و اشخاص و همچنین ارایه تخفیف های خاص یک بسته بیمه ای یا طرح طراحی و به بازار عرضه میگردد از جمله طرح های موفق بیمه ایران میتوان از طرح های زیر نام برد :

طرح جامع اصناف (قابل ارائه به اصناف مختلف )

طرح حامی خانه و خانواده ( قابل ارائه به واحد های مسکونی )

طرح جامع شهرک های صنعتی (قابل ارایه به کارگاهها و کارخانجات مستقر در شهرک های صنعتی کشور)

طرح جامع روستاییان (قابل ارایه به روستاییان )

انواع پوشش های خاص در بیمه آتش سوزی :

۱- بیمه آتش سوزی با شرایط اولین خسارت

۲- بیمه آتش سوزی با شرایط جایگزینی

۳- بیمه آتش سوزی با شرایط اظهارنامه ای یا شناور