بیمه مسئولیت جامع شهرداری ها

 

موضوع بیمه نامه :

بیمه مسئولیت شهرداری ها در قبال اشخاص ثالث (شهروندان ) بدین معنی که چنانچه در نتیجه فعل یا ترک فعل شهرداری ها خسارت مالی و جانی به اشخاص ثالث وارد آید .و بیمه گذار به طور قانونی مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر خسارت های وارده را جبران خواهد کرد .

 

خسارات ناشی از عوامل زیر که شهرداری مسئول جبران آن شناخته شود در تعهد بیمه گر می باشد:

حوادث ناشی از سقوط درختان بر روی وسائط نقلیه، منازل، اماکن و افراد عبوری در صورتیکه شهرداری مسئول باشد.
حوادث ناشی از سقوط افراد، وسائط نقلیه در گودال، کانال و ترانشه های حفاری شده که توسط شهرداری صورت گرفته باشد.
حوادث مربوط به برق گرفتگی افراد از پایه های روشنایی (پارکها).
خسارات ناشی از آب افتادگی در منازل و واحدهای تجاری در صورتیکه شهرداری مقصر باشد.
خسارات ناشی از مسمومیت افراد در اثر سمپاشی توسط شهرداری.
خسارات جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل ها هنگام بارش برف.
اتفاقات ناشی از طعمه گذاری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد.
خسارات ناشی از رفع سد معبر.
خسارات ناشی از جلوگیری تخلیه ضایعات ساختمانی در مکانهای غیر مجاز.
خسارات وارده به پارکها یا اماکن مجاور پروژه در دست احداث شهرداری در هنگام انجام عملیات عمرانی.
خسارات ناشی از عدم رفع خطر از دیوارها و طاقهای قدیمی ساختمانها.
خسارات ناشی از سقوط اجسام از ارتفاعات و پشت بامهای ساختمانهای شهرداری بر روی اشخاص ثالث.
خسارات ناشی از سقوط تابلوهای نصب شده توسط شهرداری.

استثنائات بیمه نامه:

حوادث طبیعی مانند طوفان، زلزله، سیل و حوادثی از این قبیل که خارج از اختیارات و مسئولیتهای شهرداری می باشد.
خسارات ناشی از مسئولیت پیمانکارانی که با شهرداری قرارداد دارند.
خسارات ناشی از حفاریهای شرکت مخابرات، سازمان آب و شرکت برق و پیمانکاران طرف قرارداد آنها.
خسارات ناشی از تصادف وسائط نقلیه زمینی، دریایی و یا هوایی.