بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب

 

 

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین

 

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ،طراح ،محاسب ،مشاور :

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین در قبال مالک, اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری یا قصور, خطا, غفلت یا اشتباه حرفه ای بیمه گزار در محل ملک مورد محاسبه, طراحی و نظارت خسارت بدنی و مالی به مالک, اشخاص ثالث ، کارگران پروژه و کارفرما وارد آید و بیمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود. بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار نسبت به جبران خسارت اقدام نماید. کلیه مهندسین در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی در بخش های ساختمانی و غیر ساختمانی و در تخصص های مختلف شامل عمران ، شهرسازی ، معماری ، برق ، مکانیک ، تاسیسات ، نقشه برداری ، آتش نشان ، ژئوتکنیک ، مشاور امکان خرید این بیمه نامه را دارند .

 

مصادیق حوادث محتمل و تحت پوشش در بخش ساختمانی :

تخریب ساختمان های کناری در زمان عملیات گودبرداری ، فوت یا نقص عضو ساکنین ساختمان های مجاور، فوت یا نقص عضو کارگران پروژه ساختمانی ، خسارت وارده به تاسیسات شهری ، خسارت جانی و مالی وارد به رهگذران ، خسارت های احتمالی وارد به ملک و مالک پروژه نمونه هایی از مصادیق حوادث و خسارت های تحت پوشش این بیمه نامه هستند.

 

حادثه موضوع بیمه :

رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه نامه وفق شرح وظایف تعیین شده بیمه گذار اتفاق افتد و منجر به خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث گردد و بیمه گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود .

 

محل مورد بیمه :

کلیه اماکنی که بیمه گذار برای آنجا امور نظارت ، طراحی و محاسبات و… را قبلا انجام داده یا اینکه درحال حاضر انجام میدهد .

حوادث پروژه های قبلی نیز بیمه میشوند

علاوه بر پروژه های فعلی چنانچه در طول مدت اعتبار بیمه نامه خریداری شده ، در پروژ ه های قبلی نیز حادثه ای رخ دهد که منجر به محکومیت مهندسین گردد خسارت های مالی و جانی بر اساس شرایط بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود . اما اگر حادثه قبل از خرید بیمه به وقوع پیوسته باشد این بیمه نامه هیچ تعهدی نخواهد داشت .

 

پوشش های اصلی :

جبران خسارت بدنی هر نفر در ماههای عادی تا سقف :۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جبران خسارت بدنی هر نفر در ماههای حرام تا سقف : ۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حداکثر تعهد بدنی بیمه گر در طول مدت بیمه : ۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه : ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خسارت مالی در هر حادثه و در طول مدت بیمه : ( متغیر با انتخاب بیمه گذار )

 

پوشش های تکمیلی :

 

۱- پوشش افزایش اتوماتیک تعهدات جانی بیمه نامه بر مبنای افزایش دیه :

از آنجاییکه مبلغ دیه همه ساله بر اساس قیمت ۱۰۰ شتر افزایش میابد و از طرفی مبلغ مندرج در بیمه نامه خریداری شده مبلغی ثابت است و از سوی دیگر پرداخت مبلغ دیه در صورت فوت بصورت یوم الادا توسط دادگاه محاسبه و مطالبه خواهد شد لذا ضروریست تعهدات بیمه نامه همگام با افزایش سالیانه مبلغ دیه بطور اتوماتیک رشد داشته باشد بنابراین با انتخاب و خرید این پوشش تعهدات جانی یا دیه بیمه نامه برای یک الی ۳ بار قابل افزایش خواهد بود. بابت افزایش اتوماتیک یک بار ۲۰% ، دو بار ۳۰% ، سه بار ۴۰% حق بیمه اضافی دریافت خواهد شد .

 

۲- پوشش تعدد دیات :

در بعضی از حوادث مصدوم حادثه فوت نمی کند اما مقدار جراحت های وارده به قدری زیاد است که در مجموع مقدار دیه ایشان بیش از دیه فوت میشود به عنوان مثال نابینا شدن و از دست دادن هر دو پا معادل ۲ دیه کامل است در چنین شرایطی شرکت بیمه فقط یک دیه را پرداخت خواهد کرد مگر اینکه پوشش تعداد بیش از یک دیه در بیمه نامه پیش بینی شده باشد . حق بیمه اضافی این پوشش ۱۰% حق بیمه پایه بیمه نامه است .

 

۳- پوشش جبران هزینه های اعتراض به نظر کارشناسی یا هیات کارشناسی :

پس از وقوع حادثه تعیین مقصر و یا مقصرین حادثه و همچنین تعیین درصد تقصیر هر یک از مقصرین به عهده کارشناس مورد وثوق مراجع ذیصلاح می باشد . پس از اعلام نظر کارشناس امکان اعتراض به نظر ایشان و بررسی موضوع توسط تیم کارشناسی سه نفره و یا حتی در مراحل بعدی پنج و یا هفت نفره وجود دارد . در چنین مواقعی پرداخت هزینه کارشناس و یا تیم کارشناسی به عهده فرد معترض خواهد بود . با خرید این پوشش بیمه ایران هزینه های اعتراض به نظر کارشناس و یا هیات کارشناسی را پرداخت خواهد کرد .

استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین :
۱- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
۲- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشات رادیو اکتیو
۳- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
۴- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و جرایم مربوطه
۵- خسارت جانی و مالی وارد به بیمه گذار،شرکا و کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه
۶- خسارت هایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی (سیل،زلزله،رانش زمین) مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضائی در بروز حادثه محرز گردد
۷- خسارت ناشی از عدم النفع
۸- کلیه هزینه های مربوط به دادرسی و کارشناسی ، تاخیر تادیه ، حق الوکاله و هرگونه هزینه در رابطه با دعاوی مطروحه
۹- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار
۱۰-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط مقصر حادثه
۱۱-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هرگونه اقدام به خودکشی
۱۲- حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح
۱۳- جرائم ، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمان ها و جزای نقدی
۱۴- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشا آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد
۱۵- خسارت ناشی از تاخیر در انجام کار
۱۶- خسارت ناشی از عدم صلاحیت فنی مهندسین ناظر ، طراح و محاسب
۱۷- خسارت های ناشی از وسیله نقلیه موتوری
۱۸- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود

فرانشیز بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین :
خسارت های بدنی در این بیمه نامه فاقد فرانشیز هستند به عبارت دیگر همه خسارت را شرکت بیمه پرداخت میکند اما در خسارت های مالی ده درصد فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود .

 

سوالات متداول بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین :

آیا کلوز مربوط به مهندس ناظر در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان میتواند جایگزین مناسبی برای خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر باشد؟
هر چند کارفرما با خرید کلوز شماره هفت به عنوان یکی از مجموعه کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان مسئولیت مهندس ناظر را هم میتواند در مورد خسارت های جانی بیمه کند اما قطعا خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر بنا به دلایل زیر برای مهندسین گزینه مناسب تری است و این عزیزان را در حاشیه امنیت بیشتری قرار میدهد :

۱- در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به شرکت بیمه و یا عدم پرداخت به موقع اقساط پرداخت خسارت از محل کلوز شماره هفت همچون سایر تعهدات بیمه نامه با اشکال اساسی مواجه خواهد شد.

۲- از آنجاییکه مالک بیمه نامه کارفرما میباشد امکان فسخ ویا تعلیق بیمه نامه در هر زمانی برای ایشان میسر بوده و در این صورت مهندس ناظر هیچ کنترلی به این موضوع نخواهد داشت .

۳- در صورت وقوع حوادث سنگین و فوت چند نفربه طور همزمان ممکن است تعهدات مندرج در بیمه نامه جوابگوی جبران مسئولیت مهندس ناظر نباشد.

۴- علاوه بر موارد فوق جبران خسارت های مالی در بیمه مسئولیت مهندس ناظر وجود دارد این در حالیست که کلوز شماره هفت فقط خسارت های جانی را پوشش میدهد .

 

لازم به ذکر است از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ با تغییر کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ، کلوز شماره ۷ حذف گردیده و عملا امکان خرید این کلوز دیگر وجود ندارد و مهندسین برای رفع نگرانی ها و دغدغه های خود صرفا باید از بیمه مسئولیت حرفه ای استفاده نمایند.
آیا خرید پوشش ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در بیمه مسئولیت مهندسین ناظرضرورت دارد ؟
آیا خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین به صورت اقساط امکان پذیر است ؟
آیا بیمه مسئولیت مهندس ناظر درصورت وقوع حادثه برای اتباع خارجی فاقد مجوز کار و محکومیت مهندس ناظر تعهدی دارد ؟
به استناد کدام قوانین کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری مهندس ناظر را مقصر اعلام میکنند ؟
آیا در زمان تمدید بیمه مسئولیت مهندسین تخفیف عدم خسارت اعمال خواهد شد ؟

خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین :

جهت خرید بیمه نامه با مراجعه به لینک زیر به صورت آنلاین پس از محاسبه مقدار حق بیمه میتوانید بیمه نامه مورد نظر خود را خریداری نمایید .بیمه نامه خریداری شده در تهران بوسیله پیک و در شهرستان ها از طریق پست به صورت رایگان برای شما ارسال خواهد شد .
مجموعه امیدمشاور تا لحظه دریافت چک خسارت بیمه گذاران را پشتیبانی و حمایت می کند . در صورت داشتن هر گونه سوال و جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره تلفن ۴۱۹۲۷ تماس بگیرید .

 

محاسبه و خرید آنلاین بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین