بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران

 

 

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران:

انسان بصورت فطری آراستگی و زیبایی را دوست دارد . داشتن ظاهری زیبا و آراستگی باعث افزایش اعتماد به نفس و حال خوش در شخص میگردد . حرفه آرایشگری در پاسخ به همین نیاز ایجاد و با پیشرفت علم و تکنولوژی در حال حاضر تبدیل به یک تخصص شده است . گرایش افراد به سالن های زیبایی علاوه بر سود و منفعتی که برای آرایشگران دارد همراه با مسئولیت هایی نیز هست . تصور کنید خانمی که برای دریافت خدمات زیبایی به یک سالن زیبایی مراجعه کرده است بدلیل اشتباه آرایشگر دچار حساسیت های پوستی شود و یا چشم و ابروی وی آسیب ببیند ، در چنین شرایطی آرایشگر مسئول جبران خسارت یا پرداخت دیه خواهد بود . بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران در چنین مواقعی حامی آرایشگران خواهد بود .

 

موضوع بیمه نامه آرایشگران:

مسئولیت مدنی آرایشگر در قبال مشتریان بدین معنی که اگر در نتیجه قصور ، اهمال و یا اشتباه در اجرای وظایف قانونی آرایشگر خسارت جانی به مشتریان وارد آید ،بیمه گر پس از احراز و اثبات مسئولیت آرایشگر و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی خسارت وارده را تا سقفی که در بیمه نامه مشخص شده پرداخت خواهد کرد .

 

خطرات تحت پوشش :

۱- حساسیت های پوستی و یا تغییر رنگ و تورم
۲- تخریب مو یا ریزش آن
۳- جراحت های روی پوست و دست و پا
۴- آسیب دیدگی چشمها ،پلک ،ابرو ، مژه
۵-برق گرفتگی به علت خیس بودن مو و بدن
۶- شکستگی یا مصدومیت بر اثر لغزش در سالن

 

استثنائات بیمه نامه آرایشگران:

۱- خسارت وارده به کارکنان شاغل در آرایشگاه
۲-خسارت های مالی
۳- مسئولیت پیمانکاران بیمه گذار
۴- حوادث ناشی از درگیری و نزاع
۵- خسارت هایی که منشا آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله یا رانش زمین ، مگر اینکه عمل بیمه گذار عامل ایجاد و یا تشدید کننده خطر بوده و قانونا مسئول شناخته شود. در این موارد تعهد بیمه گر محدود به میزان مسئولیت بیمه گذار در ایجاد و یا تشدید خسارت خواهد بود
۶- خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب ، شورش ،اعتصاب ،انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو ، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حکومت و عوامل دیگری از این قبیل
۷-خسارت های ناشی از مسئولیت هر شخص دیگری به غیر از بیمه گذار
۸-مسئولیت زیان های مالی یا از دست دادن درآمد آرایشگر و زیاندیدگان ناشی از وقوع حادثه و وقفه در کار
۹-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روان گردان توسط اشخاص ثالث
۱۰-خسارت های وارده به شخص آرایشگر و شرکا
۱۱- خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از خطراتی از قبیل آتش سوزی ، انفجار و ترکیدگی لوله های آب
۱۲-خسارت های وارده به تجهیزات و وسایل آرایشگاه
۱۳-خسارت های ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی و محکومیت جزایی و جرایم مربوطه و محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات هاییقابل خرید بیمه گذار
۱۴- خسارت های ناشی از کیفیت مواد مصرفی غیر استاندارد
۱۵- خسارت های ناشی از حساسیت مسبوق به سابقه افراد مراجعه کننده به مواد مصرفی
۱۶- خسار های ناشی از دفرمه شدن موها
۱۷- خسارت های ناشی از عملیات خارج از تخصص از قبیل ، تزریقات ،بوتاکس ،تاتو ، کاشت ناخن ،قرار دادن لنز ،اکستنشن مژه

 

حق بیمه :

دیه هر نفر در ماههای عادی :

۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دیه هر نفر در ماههای حرام :

۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دیه در طول مدت بیمه برای کل افراد :

۱۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حق بیمه سالیانه :

۱۵/۰۴۲/۰۰۰ ریال

سایر بیمه نامه های مورد نیاز برای آرایشگران :

علاوه بر بیمه نامه فوق آرایشگران و مالکان سالن های زیبایی می توانند بیمه نامه های زیر را تهیه نمایند :

۱- بیمه نامه آتش سوزی و خطرات زلزله ، ترکیدگی لوله آب ، مسئولیت ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب
۲- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان