خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه های آتش سوزی کدامند؟

خطرهای اصلی: آتش سوزی، صاعقه، انفجار

عواقب نداشتن و یا دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث چیست؟

در صورت دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث، علاوه بر عواقب مالی، مشکلات دیگری نیز وجود خواهد داشت که موجب صرف زمان زیادی می‌شود. از عواقب…

خطرات اضافی که به همراه خطرات اصلی (حریق، انفجار و صاعقه) می توانند تحت پوشش قرار گیرند، کدامنند؟

زلزله و آتشفشان سیل و طغیان آب دریا و رودخانه ترکیدگی لوله آب ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف سنگینی برف سقوط هواپیما،…

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه های آتش سوزی کدامند؟

خطرهای اصلی: آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار